Πρόγραμμα Υπολογισμού Μορίων και ΕΒΕ υποψηφίου

Last updated on August 4th, 2021 at 04:23 pm

ΓΕΛ: Υπολογισμός Μορίων και ΕΒΕ μαθητή  :

https://sep4u.gr/gel-moria/

Η ΕΒΕ του υποψηφίου είναι ο Μέσος Όρος των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων χωρίς συντελεστές

Υπολογισμός Μορίων

 

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com