Οδηγίες Συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού 2021

Last updated on May 12th, 2022 at 11:39 pm

Tο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:
https://exams.it.minedu.gov.gr/

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)
Από το 2021 ορίζεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά Τμήμα.
Για να μπορείς να διεκδικήσεις ένα Τμήμα πρέπει ο ΜΟ των βαθμών σου στα 4 Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ.
Αν υπάρχει Ειδικό Μάθημα (ΕΜ) απαιτούνται δύο προϋποθέσεις : α]ΕΒΕ στο ΕΜ & β] ΕΒΕ στο Τμήμα.

Εφαρμογή υπολογισμού ΕΒΕ και Μορίων : https://sep4u.gr/moria-ebe/

Πριν συμπληρώσετε  το ΜΔ γνωρίστε τις σχολές και επαγγέλματα  που σας ενδιαφέρουν.
Για να γνωρίσετε ένα τμήμα πρέπει να γνωρίζετε : τα  μαθήματα, τις κατευθύνσεις,  τα επαγγελματικά δικαιώματα που σας δίνει το πτυχίο του τμήματος,  τα μεταπτυχιακά που παρέχει το τμήμα, τις  εξωτερικές αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στα sites των τμημάτων,  στους οδηγούς σπουδών που εκδίδουν σχεδόν όλα τα τμήματα, σε παρουσιάσεις σε μορφή εικόνας (video) και κειμένου  σε μορφή  pdf  ή html.
Τα περισσότερα από τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να τα δείτε με τις παρακάτω εφαρμογές:
https://sep4u.gr/gel-app/
https://sep4u.gr/epal-app/
https://sep4u.gr/video4sch/
https://sep4u.gr/Info/

Ένα παράδειγμα: το Μαθηματικό Αθήνας (Κωδικός Μηχανογραφικού 243)
Μπορείτε να δείτε ένα video: https://www.youtube.com/watch?v=CfAC9aq8uJI 

Να διαβάσετε τον Οδηγό Σπουδών: : https://sep4u.gr/sxoles/getos.php?f=243

Ο Οδηγός Σπουδών αναφέρει  αναλυτικά τα μαθήματα, τις κατευθύνσεις και τα μεταπτυχιακά

Κατευθύνσεις
Κάθε φοιτητής επιλέγει μία από τις δύο κατευθύνσεις:
(α) Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών (ΚΘΜ)
(β) Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΚΕΜ),

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Κατευθύνσεις
1. Θεωρητικά Μαθηματικά
2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
3. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

H εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος :
https://sep4u.gr/axiologiseis/UniAthens_Mathematics_2012.pdf 

Δυστυχώς  ούτε στο site ούτε στον Οδηγό Σπουδών δεν αναφέρεται τίποτα για τις επαγγελματικές προοπτικές του τμήματος.
Τις επαγγελματικές προοπτικές και όχι μόνο για κάθε τμήμα στην διεύθυνση:
https://sep4u.gr/s(ΚΩΔ)  όπου ΚΩΔ ο κωδικός του τμήματος στο μηχανογραφικό

για το Μαθηματικό Αθήνας:
https://sep4u.gr/s243/

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής https://sep4u.gr/gel-app/

To πρώτο εικονίδιο δείχνει  τη γραφική παράσταση των βάσεων 2004-2020, το δεύτερο τη γραφική παράσταση των εισακτέων 2001-2021, το τρίτο τη σειρά προτίμησης των επιτυχόντων στο τμήμα και το τέταρτο τις συνολικές προτιμήσεις.
Info: Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε τμήματα Math:Τα μαθήματα, OS:Οδηγός Σπουδών και  AX: Εξωτερική Αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. Όσα τμήματα είναι έντονα (bold) απαιτούν ειδικά μαθήματα ή ειδικές δοκιμασίες και προϋποθέσεις.

Η Ελλάδα έχει 23 Πανεπιστήμια. Τα Πανεπιστήμια αποτελούνται από Σχολές και οι Σχολές από Τμήματα. Το Μηχανογραφικό έχει τμήματα. Πολλές φορές λέμε Σχολές αντι για Τμήματα.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει 4 σχολές και 8 Τμήματα.

Υπολογισμός Μορίων

Τεχνική συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

1.Θεωρούμε ως υπόθεση εργασίας ότι έχουμε συγκεντρώσει τον μέγιστο αριθμό μορίων π.χ. 20.000 μόρια
2.Ομαδοποιούμαι σχολές με κοινό επιστημονικό αντικείμενο
3.Ιεραρχούμε τις ομάδες σχολών
4.Κάνουμε ιεράρχηση σχολών μέσα στην ίδια ομάδα.
Η παρακάτω εικόνα δείχνει  ομάδες Τμημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο


Μετεγγραφές – Μετακινήσεις

  • Ως «μετεγγραφή» νοείται η δεύτερη εγγραφή ενός φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι.
  • Ως «μετακίνηση» νοείται η μετακίνηση ενός φοιτητή σε άλλο Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι.

Κατηγορίες Μετεγγραφών

  • α) μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

Ποσοστό 15% του συνολι­κού αριθμού των εισακτέων του οικείου Τμήματος

  • β) μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.
    Χωρίς ποσοτικό περιορισμό
  • γ) μετεγγραφή ειδικών κατηγοριών
  • δ) κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή

Βάσεις και ανεργία

To Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ έχει τη μικρότερη βάση στο ΕΜΠ και την 3η χαμηλότερη ανεργία!

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com