Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία

«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων».

Κοινοποιείται Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή εκατόν πενήντα (150) ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως πυροσβεστικό προσωπικό  Ειδικών Καθηκόντων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, επισυνάπτεται η παρακάτω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό (εκτυπώσιμη), καθώς και σχετική εξουσιοδότηση.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Εξουσιοδότηση

Γίνεται Προσθήκη – Τροποποίηση στο Παράρτημα (Β) της σχετικής προκήρυξης «Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Γνώση χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης».

Κοινοποιείται η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Τροποποίηση ημερομηνιών υποβολής δικαιολογητικών της προκήρυξης.

Leave a Comment

four × 5 =