Πως και πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοίνωση / Οδηγίες Πρυτανείας ΠΚ | Λειτουργία ΑΕΙ |  Οδηγίες προς το Προσωπικό και τους Φοιτητές  για την ασφαλή επάνοδο στη διδασκαλία / αμφιθέατρα με φυσική παρουσία

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά αρχεία:

Αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Αγαπητοί φοιτητές,
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από δεκαοκτώ μήνες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας, ετοιμάζεται να σας υποδεχτεί στα αμφιθέατρα τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.
Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέψουμε με ασφάλεια στις αίθουσες διδασκαλίας είναι ο εμβολιασμός όλων. Τα ποσοστά εμβολιασμού της Πανεπιστημιακής κοινότητας είναι εξαιρετικά υψηλά. Απευθύνουμε έκκληση και στα υπόλοιπα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που δεν το έχουν πράξει ήδη να εμβολιαστούν.
Η είσοδος στα αμφιθέατρα και τους άλλους χώρους του Πανεπιστημίου θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν πιστοποιητικό ότι:
 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών,
 έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19,
 έχουν νοσήσει κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες, ή
 έχουν διαγνωστεί αρνητικοί σε πρόσφατο εργαστηριακό έλεγχο (με τη μέθοδο PCR ή rapid test),
καθώς και
 σχετικό πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
Οι Πανεπιστημιακές σπουδές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό στη ζωή σας. Το Πανεπιστήμιο προάγει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, παράγει καινοτομία και δημιουργεί νέα γνώση προς όφελος της κοινωνίας. Η φυσική παρουσία είναι βασική προϋπόθεση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του πανεπιστημίου για την επίτευξη των
στόχων του.
Η συνεργασία όλων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στην δια
ζώσης διδασκαλία

Leave a Comment

13 + 11 =