Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα


Συγκροτούμε Επιστημονική Επιτροπή για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα αποτελούμενη από τους/τις:

 1. Ηλία Ματσαγγούρα του Γεωργίου, Πρόεδρο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του
  Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04,
 2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καρναβά του Ζαχαρία, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
 3. Χαράλαμπο Μουζάκη του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Κασούτα του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένο στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
 4. Λευκοθέα Μπινιάρη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αθηνά Χαλκιαδάκη του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ70, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσπασμένη στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
 5. Χρυσούλα Σοφιανοπούλου του Γρηγορίου, Εθνική Διαχειρίστρια του Προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ και μέλος του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μπαραλή του Ηλία, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
 6. Κωνσταντίνο Στουραΐτη του Θεοδώρου, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Τάσο του Ιωάννη, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π,
 7. Μαρία Μήτση-Αναγνώστου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άρτεμη-Ευαγγελία Μαραμπέα του Νικολάου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,
 8. Δημήτριο Ζυμπίδη του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Δημακοπούλου του Μελετίου, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π.,
 9. Αθανάσιο Γιαννίκα του Κωνσταντίνου, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Σοφία Καραγιάννη του Νέστωρος, Σύμβουλο Β’ του Ι.Ε.Π. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μαριγώ Πασπαλιάρη του Γεωργίου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π.
  Έργο της επιτροπής είναι η ομαλή, ασφαλής και άρτια διοργάνωση της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα.
  Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση
  για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com