Δύο νέα Τμήματα στο Διδυμότειχο !!!

Ο υφ. Παιδείας κ. Συρίγος ανακοίνωσε την ίδρυση νέων τμημάτων στο Διδυμότειχο κάτω από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα τμήματα είναι Ψυχολογίας και Εργοθεραπείας. Η Ελλάδα έχει ήδη 6 τμήματα Ψυχολογίας με 936 εισακτέους και 2 τμήματα Εργοθεραπείας με 225 εισακτέους. Προφανώς ΔΕΝ χρειαζόταν 7ο τμήμα Ψυχολογίας. Η κυβέρνηση από τη μια μιλάει για συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και από την άλλη ιδρύει ένα τμήμα που δεν χρειάζεται. Αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτα!

2 thoughts on “Δύο νέα Τμήματα στο Διδυμότειχο !!!

  1. Χριστός Ανέστη,
    Έχω 18056 μόρια ΓΕΛ 2021, 3ο πεδίο.
    Θέλω να κάνω το6% φέτος για ΣΣΑΣ ιατρική,έχω πιθανότητες.
    Πέρασα τις ΠΚΕ.
    Ευχαριστώ.

Comments are closed.