Σημαντικές αλλαγές στο ΔΙΠΑΕ

Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής:

Ειδικότερα προτείνονται τα παρακάτω:

  • Να μεταφερθεί το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης   από τη  Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, Όχι ψήφισαν 7   , 3 Ναι, 2 λευκά και 2 με επιφύλαξη.
  • Να καταργηθεί το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος  ψήφισαν 6 Ναι, 4 Όχι και 4 λευκά.
  • Να συγχωνευθεί το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων  με το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών , με έδρα της Σέρρες, 7 Όχι, 3 Ναι, 2 λευκά και 2 με επιφύλαξη.
  • Να συγχωνευθεί το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής  με το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών , με έδρα της Σέρρες, 7 Ναι, 3 Όχι και 4 λευκά.
  • Κατάργηση των τμημάτων της Δράμας, εφόσον δεν υπάρξει   αρωγή της πολιτείας,  8 Όχι, 5 Ναι κι ένα λευκό.
  • Να καταργηθεί το τμήμα Φυσικής στην Καβάλα (σ.σ. είναι το δεύτερο τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών που οδηγείται σε κλείσιμο μετά το τμήμα Γεωλογίας) υπέρ ψήφισαν 8 και κατά 6.
  • Το παράρτημα Νοσηλευτικής  Διδυμοτείχου να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη με δεδομένη την ύπαρξη Νοσοκομείου στην πρωτεύουσα του Έβρου. 10 ψήφισαν Ναι, 1 όχι και 1 Λευκό.

Leave a Comment

four + 14 =