Αλήθειες και ψέματα για τους Συντελεστές Βαρύτητας

Αφορμή για αυτό το άρθρο είναι δημοσίευμα μεγάλης εφημερίδας  με τίτλο : “Πανελλαδικές 2022: Έως 249 βαθμολογίες για κάθε υποψήφιο” Προφανώς ο αρθρογράφος ταύτισε τον αριθμό των τμημάτων του 2ου Επιστημονικού Πεδίου με τους διαφορετικούς συνδυασμούς που μπορεί να προκύψουν από τους 4 συντελεστές βαρύτητας που είναι από 20 έως 40%. Αυτό είναι τεράστιο λάθος γιατί υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί ίδιοι . Με τα δικά μου δεδομένα τα τμήματα στο 2ο ΕΠ που έχουν ορίσει ΣΒ είναι 243  (3 Μουσικά   έχουν ειδικό τρόπο εισαγωγής) από αυτά 60 έχουν τους ΣΒ και στα 4 μαθήματα 25%. Εκτός από αυτή την περίπτωση υπάρχουν πλήθος περιπτωσεων όπου  ομάδα τμημάτων έχουν τους ίδιους ΣΒ π.χ. 20-20-30–30 ή 20-30-20-30 κλπ. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτουν οι παρακάτω μέγιστοι αριθμοί διαφορετικών βαθμολογιών για κάθε ΕΠ:

1ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 29

2ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 51

3ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 38

4ο ΕΠ μέγιστος αριθμός 47

Επομένως ο μέγιστος αριθμός βαθμολογιών στο 2ό ΕΠ που έχει τα περισσότερα τμήματα είναι 51 και όχι 249.

 Καλοδήμος Δημήτρης 

Οι συνδυασμοί ΣΒ στο 2ο ΕΠ :

s1234
20203030
20302030
20252035
20332027
20253520
20252530
20253025
20204020
20303020
20302327
20262826
20272033
20302525
20282428
20202040
20262727
20233027
25202530
21272032
22233025
22262032
22222234
22252033
23272030
24223024
24242824
24282028
24262426
25252030
25252525
25202035
25203025
25203520
25282027
25253020
25272820
25272028
26272027
26262028
26262127
27272620
28282222
28222228
29222029
30252025
30202030
30203020
34222222
35202025
35252020
40202020