Πρέπει άμεσα να αλλάξει η ύλη και τα θέματα Μαθηματικών στην ΟΠ Οικονομίας και Πληροφορικής.

Για τα σημερινά πολύ δύσκολα θέματα των Μαθηματικών η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων : “Τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι. Είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλη απόκλιση στις επιδόσεις μεταξύ του προσανατολισμού Θετικών σπουδών και σπουδών Οικονομίας – Πληροφορικής, που εξετάστηκαν στα ίδια θέματα σήμερα.” Είναι αδιανόητο κάποιος που θέλει να σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Marketing κλπ να εξετάζεται σε τόσο δύσκολα και εξειδικευμένα Μαθηματικά. Η ύλη και το επίπεδο θεμάτων Μαθηματικών για τους υποψηφίους Οικονομίας και Πληροφορικής πρέπει να είναι ίδια με των ΕΠΑΛ . Τα ΕΠΑΛ διδάσκονται στη Γ Τάξη τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας της Γ ΓΕΛ!!! Για πολλά χρόνια η ύλη των Μαθηματικών Οικονομίας και Πληροφορικής ήταν διαφορετική από εκείνη των Θετικών Επιστημών. Η ύλη έγινε κοινή από το 2001 ή 2002 περίπου και μετά. Μέχρι και το 2017 οι υποψήφιοι της ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεωρητική) μπορούσαν με Μαθηματικά Γενικής Παιδείας να εισαχθούν στο 5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής.

Στις Πανελλαδικές Ημ. ΓΕΛ 2021 το 47,09% των  υποψηφίων  της Ομάδας  Προσανατολισμού (ΟΠ)  Οικονομίας και Πληροφορικής έγραψε κάτω από 5 με άριστα το 20 και  72,73% κάτω από 10 στα 20. Το 2020 έγραψε κάτω από 5 στα 20 το 49,36% και   75,60% κάτω από 10 στα 20!!!   

Δηλαδή 1 στους 2 υποψηφίους γράφει κάτω από 5 και 3 στους 4 κάτω από 10. Αυτό δείχνει ότι η ύλη των Μαθηματικών, που είναι ίδια με εκείνη της ΟΠ Θετικών Επιστημών, είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους υποψηφίους της ΟΠ Οικονομίας και Πληροφορικής. Τα δεδομένα δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα η ύλη που διδάσκονται οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι ή το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων στην συγκεκριμένη ΟΠ.

1 στους 2 υποψηφίους γράφει κάτω από 5 και 3 στους 4 κάτω από 10 !!!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com