Πως παίρνω αναβολή από το Στρατό

Μπαίνω στο site https://www.stratologia.gr/ και με τους κωδικούς taxis πάω στις αιτήσεις >Νέα αίτηση.
Στο πρώτο listbox εμφανίζονται διάφορες περιπτώσεις. Αν δώσατε εξετάσεις και δεν περνάτε επιλέγετε ” υποψήφιος σπουδαστής ανωτέρων – ανωτάτων σχολών” . Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε το απολυτήριο που πρέπει να το έχετε σε αρχείο (εύκολο και γρήγορα με το CamScanner).