Εκτίμηση ΕΒΕ Ειδικών Μαθημάτων ΓΕΛ (Νέο)

Στον παρακάτω πίνακα έχει υπολογιστεί ο Μέσος Όρος της Επίδοσης του κάθε μαθήματος θεωρώντας ότι σε κάθε κλίμακα όλοι έχουν το βαθμό του μέσου όρου των άκρων . Για να υπολογίσετε την ΕΒΕ του κάθε τμήματος πολλαπλασιάστε τον ΜΟ επί τον Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης κάθε τμήματος. Η ακριβής τιμή θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Παράδειγμα : Ο ΜΟ για τα Αγγλικά είναι 13,42 . Η ΕΒΕ για το τμήμα Αγγλικής του ΑΠΘ είναι 1,1×13,42=14,76 & για το τμήμα Αγγλικής του ΕΚΠΑ 0,9×13,42=12,08.
Προσοχή: Για τμήματα που είναι κοινά με τα ΕΠΑΛ λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ π.χ. στα Τμήματα Τουρισμού που απαιτείται Ξένη Γλώσσα.
Η ΕΒΕ υποψηφίου με 1 Ειδικό Μάθημα υπολογίζεται από τον Μέσο Όρο των 4+1 μαθημάτων και με 2 Ειδικά Μαθήματα από τον Μέσο Όρο των 4+2 μαθημάτων.

Οι Συντελεστές ΕΒΕ :

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com