Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις των Πανελλαδικών 2022

Σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη είναι η άνοδος κατά 2948 μόρια του Μαθηματικού Ιωαννίνων. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή του συντελεστή ΕΒΕ από 0.8 στο 1.05

Άλλη έκπληξη η πτώση του Τμήματος Φυσικής Ηρακλείου κατά 2237 μόρια.

Τελαυταία τροποποίηση 15 Ιουνίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 29 Ιουλίου, 2022