820 κενές θέσεις σε τμήματα Μαθηματικών & Φυσικής

Άλλη μια συνέπεια  της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) .