Τα Τμήματα με τη μεγαλύτερη βάση σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο

Από τη λίστα πρέπει να αφαιρεθούν τα τμήματα με Ειδικά Μαθήματα π.χ. Ξενόγλωσσα, Αρχιτεκτονικές, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  κλπ
Στα Τμήματα αυτά το άριστα το 22000 ή το 24000 μόρια όποτε δεν μπορεί να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.

 

pe22-1ep-321

pe22-2ep-321

pe22-3ep-321

pe22-4ep-321