Διπλό Μηχανογραφικό : καταργήθηκε χωρίς ποτέ να εφαρμοστεί !

Με τροπολογία η Υπουργός Παιδείας καταργεί Διπλό Μηχανογραφικό που ποτέ δεν εφαρμόστηκε (ευτυχώς !). Μια ακόμα άστοχη ρύθμιση που ευτυχώς καταργήθηκε .

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει:

Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο: προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο σε μία φάση, δεδομένου ότι, μετά και τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής προκύπτει ότι αυτή έχει οδηγήσει στην εισαγωγή της συντριπτικής πλειονότητας των υποψηφίων (90%) στις πρώτες προτιμήσεις τους.

Το αρχείο n4975_2022 (minedu)

Το ΦΕΚ 20220100187