Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις σε μαθητές Γ’ Λυκείου

Επί σειρά ετών, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει με επιτυχία ενημερωτικές δράσεις σε μαθητές Γ’ Λυκείου, με θέμα την Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Computer Engineering).
Αυτή τη χρονιά οι ενημερώσεις θα υλοποιηθούν:
(1) Με επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Τμήματος από Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 έως και Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ 09:00 και 13:00 , οι οποίες θα περιλαμβάνουν α) σύντομη παρουσίαση από τον πρόεδρο του Τμήματος κατά την οποία αναλύονται θέματα σπουδών, έρευνας και επαγγελματικών προοπτικών στην περιοχή της Επιστήμης και της
Μηχανικής των Υπολογιστών, και β β) επιδείξεις τεχνολογιών και εφαρμογών τους στους χώρους και τα εργαστήρια του
Τμήματος. Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση των επισκέψεων συντάχθηκε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
( https://bit.ly/3tZVhTu ), η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
(2) Μέσω τηλεδιασκέψεων (zoom), τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, μεταξύ 12:00 και 14 :00, για
μαθητές Λυκείων που δε μπορούν να επισκεφτούν το Τμήμα. Αυτές θα περιλαμβάνουν παρουσίαση από τον πρόεδρο του
Τμήματος και συζήτηση για θέματα σπουδών, έρευνας και επαγγελματικών προοπτικών στην περιοχή της Επιστήμης και
της Μηχανικής των Υπολογιστών και για τον τρόπο με τον οποίο οι επιστημονικές αυτές περιοχές θεραπεύονται από το
Τμήμα. Για την οργάνωση των τηλεδιασκέψεων και την ενημέρωση των συμμετεχόντων, η αντίστοιχη φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ( https://bit.ly/3EE2Tju ) θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Παρακαλούμε πολύ ενημερώστε τα Λύκεια της αρμοδιότητάς σας ότι θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις παραπάνω παρουσιάσεις, επισημαίνοντας τις προθεσμίες υποβολής της σχετικής φόρμας.
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους αναφερόμενους στις πληροφορίες.
Με εκτίμηση,
Αντώνης Αργυρός
Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημίου Κρήτης

Leave a Comment

eleven − eleven =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here