Ποια Πανεπιστήμια έχουν πιστοποιήσει τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ)

Στην έτησια έκθεση της ΕΘΑΑΕ 2021 αναφέρεται :

Στα επόμενα σχήματα φαίνονται το πλήθος και το ποσοστό ολοκλήρωσης των πιστοποιήσεων ανά ίδρυμα. Προφανώς, τα ΑΕΙ που απαρτίζονται εξ ολοκλήρου από νέα Τμήματα, προερχόμενα από πρώην ΤΕΙ, και η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα την πιστοποίηση των ΠΠΣ ( Σχήμα 58). Η  προθεσμία υποβολής φακέλου για αυτά τα Τμήματα έληγε τον Μάρτιο του 2022. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είχε πιστοποιήσει μόνο το ιδρυματικό ΕΣΔΠ μέχρι το τέλος του 2021.
Τα Πανεπιστήμια που έχουν πιστοποιήσει όλα τους τα ΠΠΣ είναι το ΕΜΠ, το ΟΠΑ, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Χαροκόπειο και η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, με τα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Αιγαίου, Αριστοτέλειο και Δημοκρίτειο να βρίσκονται πάνω από το 85%..”