Τι πιθανότητες έχω να περάσω με το 10%;

Κάθε χρόνο δέχομαι από  εκατοντάδες  υποψηφίους το ερώτημα : έχω τόσα μόρια τι πιθανότητες έχω να περάσω με το 6% ή με το 4%. Η απάντηση είναι ότι όσο πιο κοντά είναι τα μόρια σας στη βάση του Τμήματος για το έτος Ν-1 για το 6% και για το Ν-2 για το 4% τόσες ποιο πολλές πιθανότητες έχετε, όπου Ν το έτος υποβολής του Μηχανογραφικού. Θα σας βοηθήσει πολύ να κάνετε συγκρίσεις  για το συγκεκριμένο Τμήμα τα προηγούμενα χρόνια.  Για τις συγκρίσεις μπορείτε να χρησιμοποιείτε   την εφαρμογή : sigrisi-vaseon  .  Εγώ δεν έχω κανένα εργαλείο για να σας απαντήσω ότι για x μόρια έχετε y% πιθανότητες.

Καλοδήμος Δημήτρης