Το Βιογραφικό της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (Board of Supervisors of European Securities and Markets Authority – ESMA-).  ‘Εχει εκλεγεί επίσης από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESMA, EBA & EIOPA) Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών αυτών Εποπτικών Αρχών για τις Τιτλοποιήσεις (ESAs Joint Committee’s Securitisation Committee).

Είναι δικηγόρος Αθηνών (παρ’ Αρείω Πάγω) σε αναστολή και Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., με ειδίκευση στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς, στο τραπεζικό και στο οικονομικό δίκαιο, καθώς και στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, έχοντας αναλάβει τη διεκπεραίωση πολλών εμπορικών συναλλαγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Διδάκτωρ Νομικής (JSD) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου New York University (ΗΠΑ) με θέμα Διδακτορικής Διατριβής: “Greek Privatization in International Perspective” (Συγκριτική Επισκόπηση της Ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα), κατέχει Μεταπτυχιακό (LLM σε Διεθνείς Νομικές Σπουδές) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου New York University (ΗΠΑ) και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) από το 2012 έως το τέλος του 2015.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της έκλεισε την πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση του Κανονισμού και της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID II/MIFIR), που αποτελεί τη βασική νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, με την ιδιότητα της προεδρεύουσας της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου το 2014. Εξακολούθησε να ασχολείται με το κανονιστικό πλαίσιο της MIFID II στην ελληνική έννομη τάξη, ασκώντας έως και το Μάιο του 2016 την προεδρεία της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο. Επίσης, το 2014, προήδρευσε του Συμβουλίου για το σχέδιο Κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIFs) και πέτυχε τη «γενική προσέγγιση» από το Συμβούλιο.

Είχε την ιδιότητα του Partner σε Ελληνικές δικηγορικές εταιρείες. Πριν τον διορισμό της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν Ιδρυτής Εταίρος της δικηγορικής Εταιρείας «Β.Λαζαράκου & Γ. Λαζαράκος και Συνεργάτες» ενώ νωρίτερα και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 υπήρξε επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοπιστωτικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας KLC. Επιπλέον ήταν δικηγόρος στην δικηγορική Εταιρεία «ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» (1996-2012) και για πολλά χρόνια (πριν τον διορισμό της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Αντιπρόεδρος το 2012) ήταν Senior Partner και επικεφαλής του Τμήματος Capital Markets, Banking & Finance και συν-επικεφαλής του Τμήματος Ακινήτων (co – Head of the Real Estate Practice) αυτής της Δικηγορικής Εταιρείας.

Το έτος 2000 εργαζόταν στη Νομική Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ νωρίτερα στη δικηγορική εταιρεία Ζέπος & Ζέπος. Είχε εργαστεί επίσης κατά το παρελθόν στην φαρμακευτική εταιρεία, Sterling Winthorp Inc., στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Η Βασιλική Λαζαράκου, πέραν της ενασχόλησής της ως δικηγόρος, συμμετέχει ως ομιλήτρια σε σεμινάρια για θέματα χρηματιστηριακού δικαίου (ενδεικτικά, το 2019 συμμετείχε σε σεμινάρια του ΟΠΑ για πιστοποιήσεις στελεχών και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2018 καθώς και νωρίτερα Ιούνιο του 2017 για θέματα της MIFID II/ MIFIR, Ιούλιο του 2018 καθώς και Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2016 για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ κλπ).

Επιπλέον είναι συντάκτης σειράς άρθρων στον τύπο (για θέματα κεφαλαιαγοράς, όπως MiFID II, ELTIFs, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα), καθώς και συντάκτης αρκετών νομικών δημοσιεύσεων.

 

Τελευταία τροποποίηση 25 Σεπτεμβρίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 17 Φεβρουαρίου, 2023 7:27