ΝΔ : Ενώ διέλυσε τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΕΠ) στα Λύκειο υπόσχεται ΕΠ από το Γυμνάσιο!!!

nd_programa_web_2023

Στο πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία περιλαμβάνεται  και  Επαγγελματικός Προσανατολισμός από το Γυμνάσιο !!!!  Ενώ η κ. Κεραμέως διέλυσε τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό  στα Λύκεια  τώρα η ΝΔ μας υπόσχεται Επαγγελματικό Προσανατολισμό  από το Γυμνάσιο. Η  κ. Κεραμέως δεν εφάρμοσε ποτέ τον νόμο 4823/2021 που ψήφισε και πρόβλεπε  στο άρθρο 27 παρ. 4. “Σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ιδρύεται ένα (1) Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.), το οποίο στελεχώνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό… “. Στο Ν. Φθ/δας πριν το νόμο Κεραμέως  είμασταν δύο άτομα ενώ επί ΝΔ/Κεραμέως είναι ένα άτομο ! Η απόλυτη απαξίωση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού έγινε επί ΝΔ/Κεραμέως!!!