Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ..

Πατήστε πάνω στο παρακάτω link

Το ΦΕΚ : 20240203062

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 30
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 30
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 30
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 30