Τα Τμήματα του ΑΠΘ έχουν να δημοσιεύσουν Εσωτερική Αξιολόγηση πάνω από 10 χρόνια (update)!

Από τον παρακάτω πίνακα, που αντλήθηκε από το site του ΑΠΘ 6/7/2024, φαίνεται ότι η νεότερη αξιολόγηση σε Τμήματα του ΑΠΘ είναι το 2013!!!  Τώρα που θα συμπληρώσετε το Μηχανογραφικό στα κριτήρια επιλογής προσθέστε ένα μείον  στο ΑΠΘ στο κριτήριο 4. Αντίθετα τα άλλα δύο Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης ΔΙΠΑΕ και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δημοσιεύουν συνεχώς Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολογήσεις.

Τυχαία βρήκα στο internet τις εσωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων:

[112] Ιστορίας και Αρχαιολογία για το Ακ. Έτος 2022-23 με πολύ λίγα στοιχεία σε σχέση με το πρότυπο.

[338] Πληροφορικής για το Ακ. Έτος 2022-23 με πολύ λίγα στοιχεία σε σχέση με το πρότυπο. Μόλις 11 σελίδες !!!