Οι κατηγορίες των Μετεγγραφών

Μετεγγραφές  έχουμε:
1.Με Κοινωνικά και Οικονομικά Κριτήρια σε ποσοστό 15% .

2. Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών χωρίς συγκεκριμένο ποσοστό αρκεί να έχουν το +2750 μόρια και προϋποθέσεις εισοδήματος και ιδιοκτησίας   ακινήτων.

3. Κυπρίων, ο αριθμός των μετεγγραφόμενων είναι ίσος με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων σύμφωνα με την απόφαση  Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272).

4. Έλληνες πολίτες μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης  (χωρίς συγκεκριμένο ποσοστό) 

5. Kατόπιν ενστάσεων .

 6. Kατ’ εξαίρεση.

 7. Διακριθέντων αθλητών φοιτητών 

8. Πληγέντων από φυσικές καταστροφές & πυρόπληκτων .

9. Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας,

10. Φοιτητών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα ,

11. Φοιτητές κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Αθροιστικά αυτές οι μετεγγραφές σε Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης  εκτοξεύουν τον αριθμό των εισακτέων.