Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μετεγγραφών. Τα πλεονεκτήματα των μη αντίστοιχων

Οι μετεγγραφές έχουν θετικές και αρνητικές επιπτώσεις . Θετικές γιατί λύνουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Αρνητικές γιατί οι  μετεγγραφές έχουν σαν αποτέλεσμα να βρίσκονται στον ίδιο τμήμα φοιτητές με έως 2750 μόρια λιγότερα από τον τελευταίο επιτυχόντα. Ένα παράδειγμα : στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ η βάση το 2023 ήταν 17497 μόρια, στο Τμήμα αυτό μπορείς να βρεθείς με μετεγγραφή με 17497-2750=14747 μόρια. Αυτό είναι 1ον) αδικία και  2ον) αλλοιώνει   το  ακαδημαϊκό επίπεδο των Φοιτητών του Τμήματος. Το φαινόμενο αυτό περιγράφει η Εσωτερική Αξιολόγηση 2021-2023 του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών:

Τα μη αντίστοιχα Τμήματα

Στα μη αντίστοιχα Τμήματα   δεν μπορείς να φύγεις ή να πας  σε αυτά με μετεγγραφή. Αυτό για αυτούς που θέλουν να φύγουν ή να πάνε σε αυτά είναι μειονέκτημα.  Όμως αυτό  για τους φοιτητές που είναι επιλογή τους και θέλουν να μείνουν σε αυτά είναι πλεονεκτήματα για δύο λόγους: 

α]Θα μείνει σταθερός ο αριθμός των επιτυχόντων . Δεν θα έρθει και θα φύγει κανείς.

β]το  ακαδημαϊκό επίπεδο των Φοιτητών του Τμήματος θα παραμείνει σταθερό.

antistixies_no_2024

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς