Ενδιαφέρει όσους θέλουν να δηλώσουν Τμήματα Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας

Τα παρακάτω στατιστικά είναι από την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ: Κατάταξη με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τον πίνακα προκύπτει ότι για 1 θέση  Ψυχολόγου ήταν υποψήφιοι 20 ψυχολόγοι και  1 θέση  Κοινωνικού/ης Λειτουργού ήταν υποψήφιοι 13 Κοινωνικοί Λειτουργοί!!! Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς Ψυχολόγους και πολλούς Κοινωνικούς Λειτουργούς !  Ειδικά για τους Ψυχολόγους   έχουμε πάρα πολλούς  από το εξωτερικό, την Κύπρο και τα Κολλέγια!!! Από το 2024 τα Τμήματα Ψυχολογίας  από 6 γίνονται 7 !

 

 

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς