Ποια η συνεισφορά σε μόρια του κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.

Last updated on June 9th, 2009 at 11:00 am

Αφορμή για να γράψω αυτό το άρθρο είναι η  άποψη που έχει διατυπωθεί πολλές φορές ότι οι βαθμοί στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας δίνουν το 47% (για την ακρίβεια 7/15) των συνολικών μορίων. Η ορθή απάντηση , όπως αποδεικνύω παρακάτω , είναι ότι μπορούν να συνεισφέρουν   από 0% (α=β=0) μέχρι το 100% (α=β=20 και γ=δ=ε=ζ=0). Το 47% ισχύει ΜΟΝΟ στη περίπτωση όπου ένας υποψήφιος γράψει τον ίδιο βαθμό σε όλα τα μαθήματα ( α=β=γ=δ=ε=ζ).
Όλη η απόδειξη:     varitita_bathmon.pdf

© 2009, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!