Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

EUROPA – EURES – Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

Ο εύκολος τρόπος για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με θέσεις εργασίας και ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη.

Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων, ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES.

http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=el