Σε έρευνα για τα εκατό δημοφιλέστερα επαγγέλματα στην Αμερική την πρώτη θέση καταλάμβαναν οι μαθηματικοί

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια έρευνα για τα εκατό δημοφιλέστερα επαγγέλματα στην Αμερική, και την πρώτη θέση καταλάμβαναν οι μαθηματικοί. Τελευταίοι ήταν οι ξυλοκόποι.

http://online.wsj.com/article/SB123119236117055127.html

Ολη η Λίστα:

http://www.careercast.com/jobs/content/JobsRated_Top200Jobs

The 10 Best Jobs in America Today (10 καλύτερες)

http://www.careercast.com/jobs/content/JobsRated_10BestJobs

The 10 Worst Jobs in America Today (10 χειρότερες)
http://www.careercast.com/jobs/content/JobsRated_10WorstJobs