Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών ΤΕΙ του 3ου Πεδίου

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Αισθητικής , Οδοντοτεχνικής , Εργοθεραπείας , Δημόσιας Υγιεινής , Οπτικής:
[πατήστε εδώ]

Λογοθεραπείας
[πατήστε εδώ]

Ιατρικών Εργαστηρίων , Ραδιολογίας Ακτινολογίας
[πατήστε εδώ]

1 σκέψη στο “Επαγγελματικά δικαιώματα σχολών ΤΕΙ του 3ου Πεδίου

 1. Δημήτρη όλα όσα δημοιεύεις στο sep4u είναι πολύτιμη βοήθεια στην αγωνιώδη αναζήτηση της ορθής πληρφόρησης των νέων μας σχετικά με τις σπουδές τους και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αυτές προσφέρουν. Δυστυχώς όσοι παρακολουθούμε από κοντά αυτους τους τομείς διαπιστώνουμε το άπεραντο μπάχαλο, την πολυνομία που συνθέτουν όλα αυτά τα θέματα. Συμπληρωματικά της ανάρτησής σου θέτω το θέμα της άδειας άσκησης επαγγέλματος των λογοθεραπευτών όπως αυτό προκύπτει από σχετική πρόσφατη ερώτηση βουλευτή. Δεν ξέρω τελικά που βρίσκεται το θέμα – δεν θεωρώ ότι στο μεταξύ έχι λυθεί. Δυστυχώς όπως γίνεται συνήθως πρέπει να πέσουν πολλά τηλέφωνα για να διασταυρώσεις μια πληροφορία η οποία έπρεπε να δίνεται από την πολιτεία κωδικοποιημένα από έναν επίσημο φορέα.

  Σήμερα είχα και μια άλλη τέτοιου είδους εμπειρία. Στο site του Οικονομικου Επιμελητηρίου υπάρχει η πληροφορία ότι σε αυτό εγγράφονταο οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης. Όμως τέτοια την κατεύθυνση δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο τμήμα – δεν υπάρχει για την ακρίβεια καμιά κατεύθυνση. Σε επικοινωνία με την γραμματεία περισσότερο μπερδεύτηκα ναι… μεν… αλλά…

  Προς
  τον κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Θέμα: ‘Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογοθεραπευτών’

  Οι δύο επαγγελματικοί Σύλλογοι (Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδος και Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών) αριθμούν σήμερα περίπου 1150 μέλη και εκπροσωπούν το σύνολο σχεδόν των λογοθεραπευτών στην Ελλάδα.

  Με την ψήφιση του Π.Δ. 96/2002 καθορίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δίχως να υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τους λογοθεραπευτές-λογοπαθολόγους-λογοπεδικούς που ασκούσαν έως τότε το επάγγελμα ή για τους απόφοιτους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  Στο Προεδρικό αυτό Διάταγμα γίνεται περιγραφή του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή και στην παρ. 5 του άρθρου 1 αναφέρεται πως «οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
  Από την δημοσίευση του Π.Δ. έχουν παρέλθει σχεδόν 10 έτη και ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας δεν έχουν προβεί στην απαραίτητη κανονιστική ρύθμιση και τη θεσμοθέτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του λογοθεραπευτή, παρά και τις επανειλημμένες προσπάθειες τόσο των συλλόγων όσο και των αρμόδιων φορέων. Η καθυστέρηση αυτή στη θεσμοθέτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται μια απλή έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ για ένα επάγγελμα που όμως άπτεται άμεσα της Δημόσιας Υγείας.

  Η αδράνεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα να εκτελούνται ανέλεγκτα πράξεις Λογοθεραπείας από ανθρώπους που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και προϋποθέσεις.
  Η λήψη των απαραίτητων αποφάσεων εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τον ορισμό των προϋποθέσεων και των απαιτούμενων προσόντων προκειμένου να δύναται κάποιος να αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του λογοθεραπευτή-λογοπαθολόγου-λογοπεδικού αλλά και η απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από όσους δεν κατέχουν την εν λόγω άδεια καθίσταται επιτακτική.

  Μάλιστα, μετά την ψήφιση του ν.3919/2011 για την πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και το γεγονός ότι αποφασίζεται η απελευθέρωση ενός επαγγέλματος άμεσα συνδεδεμένου με τη Δημόσια Υγεία χωρίς να υφίστανται θεσμοθετημένοι όροι για την άσκησή του, καθιστά την άμεση θεσμοθέτηση της απαραίτητης για την άσκηση του επαγγέλματος άδειας και την υπό τις ορθές προϋποθέσεις χορήγησή της αναγκαία.

  Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  · Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να θεσμοθετηθεί η απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή-λογοπαθολόγου-λογοπεδικού άδεια και η υπό τις ορθές προϋποθέσεις χορήγησή τη ;

  Ο ερωτών Βουλευτής
  Κριτσωτάκης Μιχάλης

Τα σχόλια είναι κλειστά.