Διεθνείς Πίνακες Κατάταξης της QS το 2011

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011

http://productionfiles.qs.s3.amazonaws.com/2714/proof_v1_2714.pdf

από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει η παρακάτω κατάταξη:

Το Μετσόβειο Πολυτεχνείο επιδείνωσε τη θέση του
το 2011 θέση 387   , το 2010 θέση 387286= National and Kapodistrian University of Athens

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης επιδείνωσε τη θέση του,
το 2011 θέση 451-500 , το 201ο θέση  401-450   Aristotle University of Thessaloniki

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδείνωσε τη θέση του,
το 2011 θέση  387   το 2010 θέση  286= National and Kapodistrian University of Athens
βρίσκονται στη λίστα με τα 200 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με τους Διεθνείς Πίνακες Κατάταξης της QS ανά ειδικότητα για το 2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης επιδείνωσε τη θέση του
το 2011 θέση ,451-500  , το 2010 θέση 401-450   University of Crete

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com