Ποιους συνδυασμούς δύο πεδίων μπορεί να δηλώσουν οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης?

Απάντηση: Έχουν τις εξής  δυνατότητες
1]Το 1ο και το 2ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά (γεν)
2]Το 1ο και το 3ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τη Βιολογία (γεν)
3]Το 1ο και το 4ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά (γεν)
4]Το 1ο και το 5ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά (γεν) και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ένα από τα δηλούμενα πεδία να είναι το 1ο Πεδίο όταν δηλώνονται 2 πεδία.

Υ.Γ. Όταν υποψήφιος της Θεωρητικής Κατεύθυνσης διαγωνισθεί πανελλαδικά στα Μαθηματικά (γεν) και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας τότε  μπορεί να δηλώσει τους εξής συνδυασμούς δύο πεδίων: 1ο και 2ο πεδίο , 1ο και 4ο πεδίο , 1ο και 5ο πεδίο.
Όταν ένας υποψήφιος ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ κατεύθυνσης διαγωνισθεί πανελλαδικά στα Μαθηματικά (γεν) και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΔΕΝ είναι υποχρεωμένος  να δηλώσει οπωσδήποτε το 5ο πεδίο.

Καλοδήμος Δ.

2 σκέψεις στο “Ποιους συνδυασμούς δύο πεδίων μπορεί να δηλώσουν οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης?

 1. 2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποκτήσουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν2909/2001 και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
  α. Αν ενδιαφέρονται για σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν, όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα με τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο και αναφέρονται στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης, π.χ. ο υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο επιστημονικό πεδίο, αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο.
  Για να δηλώσει π.χ το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού, τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
  Από την Φ.251/ 3060 /Β6 27-1-2012.
  Οπότε, από που προκύπτει το “Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ένα από τα δηλούμενα πεδία να είναι το 1ο Πεδίο”?
  Σας ευχαριστώ
  Σπύρος Κούρτης

  • σύμφωνα με την Φ.251/ 3060 /Β6 27-1-2012:
   “Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου, είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 και αναφέρεται στο άρθρο 3 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
   Για παράδειγμα, αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο που έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική, τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο πεδίο, τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία».”
   Στο σχόλιο μου κάνω λόγο για δηλούμενα Πεδία και όχι για δηλούμενο πεδίο. Δηλαδή αναφέρομαι στις περιπτώσεις που δηλώνονται δύο πεδία.. Το παραπάνω άρθρο το έγραψα γιατί πολλά παιδιά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης νομίζουν ότι μπορούν να δηλώσουν τα πεδία 2 και 4 , 2 και 5 , 4 και 5. Δηλαδή συνδυασμούς ΔΥΟ πεδίων χωρίς το 1ο πεδίο.
   Προφανώς και μπορούν να δηλώσουν μόνο το 2ο Πεδίο (με Μαθηματικά γεν) , μόνο το 3ο Πεδίο (με Βιολογία γεν) , μόνο το 4ο Πεδίο (με Μαθηματικά γεν) . Οι παραπάνω δηλώσεις ενός μόνο πεδίου είναι θεωρητικό ενδεχόμενο και δεν έτυχε ποτέ να τις συναντήσω σε προτιμήσεις υποψηφίων. Για να μην υπάρξουν παρερμηνείες αλλάζω τον τίτλο του άρθρο.
   Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.