Η Ελλάδα είναι πρώτη σε γιατρούς και οδοντιάτρους και τελευταία σε νοσηλευτές

η Ελλάδα με 5,35 ιατρούς/1.000 κατοίκους διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και σχεδόν τον διπλάσιο από τον μέσο όρο των χωρών-μελών της ΕΕ (3,4/1.000 κατοίκους, OECD 2010); Διπλάσιος είναι και ο αριθμός των οδοντιάτρων με 1,31 οδοντιάτρους ανά 1.000 κατοίκους το έτος 2008, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ που ανέρχεται σε 0,69 οδοντιάτρους ανά 1.000 κατοίκους (OECD 2010). Αντίθετα σε σύγκριση με χώρες-μέλη της ΕΕ  (19), η χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση με μόλις 3,4 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν το 2007 ο μέσος όρος στις χώρες-μέλη της ΕΕ είναι 8,6 νοσηλευτές.

πηγή:OECD 2010

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com