Αριθμός κοινών σχολών του Μηχανογραφικού

ΠΕΔΙΑ ΣΧΟΛΕΣ
1&2 >37
1&3 >0
1&4 >4
1&5 >6
2&3 >5
2&4 >62
2&5 >2
3&4 >2
3&5 >0
4&5 >16

Leave a Comment

5 × 5 =