Οι σχολές που απαιτούν ειδικά μαθήματα , εδικές εξετάσεις , ειδικές δεξιότητες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

πατήστε εδώ