ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ 2013

Α. µε τα εξεταζόµενα µαθήµατα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου µαθήµατος γενικής παιδείας και των επιστηµονικών πεδίων
Β. µε την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση.

πατήστε εδώ

απαραίτητα τα ΦΕΚ: 391Β/2006 και 3010Β/2012

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com