Τα ονόματα των επιτυχόντων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το 2013-14

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα ονόματα των επιτυχόντων (κατηγορία Α) και επιλαχόντων (κατηγορία Β) στην ηλεκτρονική κατάταξη των υποψηφίων φοιτητών σε 6 προπτυχιακά και 25 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι έχοντες υποβάλει αίτηση εγγραφής μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά κατάταξής τους στη διαδικτυακή θέση: http://nemesis.eap.gr/pls/nemesis_fi_std/candidate.authenticate

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com