Οι Δύο Βασικές Προϋποθέσεις για να διδάξεις στην Αγγλία

Μεγάλη είναι η ζήτηση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία, σύμφωνα και
με τα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας του δικτύου EURES. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εκπαιδευτικών στα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ξεπερνούν τις 7.000.
Ποιες είναι λοιπόν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα απόφοιτος για να αποκτήσει το δικαίωμα εργασίας ως εκπαιδευτικός στο βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα?
1. Κάτοχος πτυχίου παιδαγωγικής – στην περίπτωση των δασκάλων – ή πτυχίου στο αντικείμενο διδασκαλίας για τους
καθηγητές &
2. Η απόκτηση πιστοποίησης «Qualified Teacher Status (QTS)», που εκδίδεται από την αρμόδια αγγλική αρχή
“Department of education / Teaching Agency”
Η απόκτηση της πιστοποίησης QTS διαφοροποιείται ανάλογα με τα προσόντα του εκάστοτε υποψηφίου και απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Initial Teacher Training).Διαφορετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με την ονομασία PGCE(PostgraduateCertificateinEducation), το οποίο διαρκεί ένα χρόνο και παρέχεται και εξ αποστάσεως από αρκετά πανεπιστήμια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες  πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.education.gov.uk/get-into-teaching

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com