Σχολές ανά πεδίο στο Μηχανογραφικό 2013

πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα.
Από τη μελέτη του παραπάνω  πίνακα προκύπτει ότι στο πρώτο και τρίτο πεδίο η μεταβολές ήταν ασήμαντες.
Στο πρώτο πεδίο μπορεί το ποσοστό μείωσης να είναι 12% αλλά εδώ στη πράξη το ποσοστό μείωσης είναι  μικρότερο γιατί  οι ξενόγλωσσες φιλολογίες είναι όλες κάτω από τα νέα τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας.

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com