Καταλήψεις και παραιτήσεις για την «Αθηνά» σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ

πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα σχόλια του άρθρου. Στα σχόλια επισημαίνονται σημαντικές παραλείψεις και αστοχίες στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com