Δώδεκα υποτροφίες για νέους φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.
Ο ιδιωτικός τομέας, για μια ακόμα φορά, αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενίσχυσης της συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε ενέργειες κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης. Αυτή τη φορά, η προσπάθεια είναι συνδυαστική, από την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου και το Clinton Global Initiative University, που στηρίζουν μέχρι 12 συμμετοχές σε πρόγραμμα διεθνούς ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για το διάστημα 5-7 Απριλίου 2013. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι στο τελευταίο έτος σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο (όχι επίπεδο διδακτορικού) σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε γνωστικά αντικείμενα με συνάφεια προς τους στόχους που περιγράφονται στη συνέχεια και με πλήρη λειτουργική γνώση Αγγλικών (καθώς οι εργασίες του προγράμματος είναι στα Αγγλικά). Το πρόγραμμα αναπτύσσεται φέτος σε πιλοτική βάση στην Ελλάδα και αφορά φοιτητές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς: α) της ανάληψης κοινωνικών δράσεων κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, β) του περιβάλλοντος και της στροφής προς τον πρωτογενή τομέα και τις πρότυπες καλλιέργειες, καθώς και γ) σε ζητήματα δημόσιας υγείας.

Οσοι επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία -με πλήρη κάλυψη των δαπανών τους- να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κατάρτισης στο Saint Louis, Missouri των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του Clinton Global Initiative University, όπου θα εξοικειωθούν με μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης, ανάπτυξης και εκτέλεσης προγραμμάτων κοινωνικής δράσης. Κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν -υποστηριζόμενοι οικονομικά- τη γνώση και την εμπειρία που θα έχουν αποκομίσει καθώς και τους σχεδιασμούς τους, σε συνεργασία με ήδη υφιστάμενες πρωτοβουλίες ή συγκροτημένους φορείς κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από τη Γραμματεία του προγράμματος και από Επιτροπή Επιλογής, που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό, από τον Γρηγόρη Σκαλκέα, ομότιμο καθηγητή Ιατρικής και ακαδημαϊκό, τον Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Θεόδωρο Πελαγίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τη Holly Sargent, τ. Associate Dean του Kennedy School of Government του Χάρβαρντ.

Για τη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν συνεκτικό βιογραφικό τους, καθώς και σύντομο μέχρι 400 λέξεις κείμενο στα Αγγλικά, που να ενδεικνύει το ενδιαφέρον τους για έναν από τους τομείς δραστηριοποίησης της πρόσκλησης αυτής. Οσοι προεπιλεγούν, θα έχουν προσωπική συνάντηση με την επιτροπή για την τελική επιλογή. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail:AngelopoulosFellowshipCGIU@TGAoffice.com και μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2013.

Οσοι τελικά επιλεγούν, θα ανακοινωθούν μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις ΗΠΑ, στο διάστημα 5-7 Απριλίου 2013. Μετά την επιστροφή τους, η εφαρμογή στην πράξη, στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι το φθινόπωρο του 2013. Προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη ενίσχυση, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ ανά άτομο, είναι αναγκαίο οι συμμετέχοντες του προγράμματος να έχουν έλθει σε συμφωνία με την οργάνωση ή φορέα όπου θα πραγματοποιηθεί στην πράξη η εφαρμογή.

πηγή