«Συνωστισμός» για μία θέση σε 30 σχολές

πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο
τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα  είναι λανθασμένα καθώς  και η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ο αριθμός εισακτέων  καθορίζεται από το ΦΕΚ 1653Β/2012.
Σε αυτό αναφέρεται ότι οι θέσεις στη Νομική Αθήνας  για το 2012 για το 90% είναι 360 για τη Γενική Σειρά και 69 από τις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι , τρίτεκνοι , κοινωνικά κριτήρια ) ημερησίων ΓΕΛ σύνολο 429.  (βλέπε σελίδα 24962 του ΦΕΚ) Ο αρθρογράφος αναφέρει μόνο το 360. Ο αρθρογράφος διαιρεί τον λανθασμένο αριθμό εισακτέων με  τον αριθμό όσων δήλωσαν τη Νομική Αθήνας ως πρώτη προτίμηση. Στη Νομική όπως και σε κάθε σχολή δεν περνάνε μόνο όσοι δηλώσαν μια σχολή πρώτη.  Το πραγματικό  ποσοστό επιτυχίας προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των θέσεων δια του συνολικού αριθμού των προτιμήσεων στη κατηγορία 90% ) ημερησίων ΓΕΛ. Από τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας το 2012 δηλώσαν τη Νομική Αθήνας 7.983  άτομα ημερησίων ΓΕΛ  άρα το ποσοστό  επιτυχίας είναι 429:7983=5,4%  και όχι 13,6% που υπολογίζεται από τον αρθρογράφο.
Τα ίδια λάθη υπάρχουν και τις υπόλοιπες σχολές στο συγκεκριμένο άρθρο.

Καλοδήμος Δημήτρης
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας