Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ

Από την δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτωνwww.e-yliko.gr είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά η ενημερωτική έκδοση “Πληροφοριακός Οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ” του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2009 (ο σύνδεσμος για τη συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται εδώ).

Πρόκεται για έναν αναλυτικό οδηγό, χρήσιμο για όσους φοιτούν στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. και για όσους πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά.
Περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Περιέχει:
α) Κύκλους, τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ.
β) Τα ωρολόγια προγράμματα των ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
γ) Τα περιγράμματα του επαγγέλματος όλων των ειδικοτήτων
δ) Τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των Δ/νσεων Δ.Ε. και των Γραφείων Ε.Ε. της χώρας

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com