Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης

Last updated on May 3rd, 2015 at 05:23 pm

rank_oik_2009Συγκριτική Αξιολόγηση Ερευνητικού Έργου Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, Μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2009.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη τη μελέτη.
Εντύπωση προκαλεί η τελευταία θέση , στο ΜΟ Rank , του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στη πρώτη θέση, με διαφορά, το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας.

(πατήστε πάνω στην εικόνα για να μεγαλώσει)

Καλοδήμος Δ.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com