Ακλόνητες οι «ιερές» σχολές

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

σέ αυτή τη χώρα, λέω, η οποία πραγματικά, αργά αλλά σταθερά, τείνει να μοιάσει στο εξωτικό… Ιράν του φανατικού δημοκράτη, αντιφασίστα, αντικαπιταλιστή κ.λπ., κ.λπ., κυρίου Αχμαντινετζάντ. Προσέξτε με, παρακαλώ: γίνεται αυτός ο κακός χαμός με το σχέδιο «Αθη-νά» για τη συνένωση, κατάργηση, μετακίνηση διαφόρων σχολών και τμημάτων από την κάθε Ανω Ραχούλα προς διάφορα αστικά κέντρα. Καλά ώς εδώ; Καλώς, και πρόβλημα για μένα κανένα. Καλόν είναι να μαζευτεί κάπως το πράγμα. Είδατε πουθενά εσείς να μετακινείται, συγχωνεύεται, καταργείται καμιά Θεολογική Σχολή; Εγώ όχι!
Και έχουμε, προσέξτε με, παρακαλώ: δύο Θεολογικές
Σχολές, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη.
Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει:
– 1 Τμήμα Θεολογίας (326 φοιτητές).
– 1 Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (159 φοιτητές),
Η Θεολογική του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης έχει
– 1 Τμήμα Θεολογίας  (247 φοιτητές).
– 1 Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (220 φοιτητές).
Και δεν είναι μόνο αυτά: υπάρχουν επίσης τέσσερις Εκκλησιαστικές Σχολές οι οποίες είναι ισοδύναμες με ΑΕΙ (σε παρένθεση εισακτέοι το 2012), οι ακόλουθες:
1. Αθήνας – Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (65)
2. Θεσσαλονίκης – Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (60)
3. Ιωαννίνων (Βελλάς) με δύο Προγράμματα:
– Ιερατικών Σπουδών (30)
– Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (30)
4. Κρήτης
– Ιερατικών Σπουδών (30)
– Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (30)!

πηγή: εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ 12-3-2013