Πως γίνεται η αποπληρωμή του φοιτητικού δανείου στην Αγγλία

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 11 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

https://www.gov.uk/student-finance/repayments

Your repayments are linked to your income. You only make repayments when your income is over £21,000 a year. If your income drops below this amount repayments stop.
Part-time students sometimes start repayments while they’re still studying.
Each month you pay back 9% of any income over £21,000.

Student finance - GOV.UK_20130513-152210

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν το δάνειο δεν αποπληρωθεί στα 30 χρόνια παραγράφεται.

Σήμερα , 13-5-2013, 1Λίρα Αγγλίας =1,18 ευρώ

Καλοδήμος Δ.