Βραβείο καινοτομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Ενα ελληνικό πανεπιστήμιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ-η πρώην ΑΣΟΕΕ), βρέθηκε στην αιχμή της πρωτοπορίας για ένα ιδιαίτερο ζήτημα του Διαδικτύου: τη διασφάλιση αυστηρού ελέγχου των χρηστών πάνω στα δεδομένα τους στην εποχή της ευρυζωνικής πρόσβασης.
Ειδικότερα, το ερευνητικό πρόγραμμα «PURSUIT: Publish Subscribe Internet Technology», στο οποίο συμμετέχει το εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων και πολυμεσικών Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ, έλαβε το «Future Internet Award» στο συνέδριο Future Internet Assembly (FIA) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (10 Μαΐου 2013), για την εξαίρετη συνεισφορά του στον ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ο αυστηρός έλεγχος των χρηστών πάνω στα δεδομένα τους στην εποχή της ευρυζωνικής πρόσβασης. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το «Future Internet Award» δίνεται σε έργο στο οποίο μετέχει πανεπιστημιακή ομάδα από το ΟΠΑ. Το έργο «Trilogy» (FP7) έλαβε την ίδια διάκριση το 2011.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, «το έργο άνοιξε τον δρόμο προς μία καινοτόμο μελλοντική αρχιτεκτονική για το Διαδίκτυο του μέλλοντος, με σκοπό να ικανοποιεί τις αυξανόμενες απαιτήσεις κίνησης και ασφάλειας μέσω της σχεδίασης, υλοποίησης και πειραματικής αξιολόγησης της νέας τεχνολογίας των Πληροφοριο-Κεντρικών Δικτύων». Το έργο, διάρκειας δυόμισι ετών, ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και ήταν συνεργασία ακαδημαϊκών και βιομηχανικών ερευνητικών ομάδων από τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Βρετανία, με γενικό στόχο ένα βελτιωμένο Διαδίκτυο του μέλλοντος, το οποίο να εστιάζει στο ίδιο το περιεχόμενο και την πληροφορία, αντί στην αλληλεπίδραση με συγκεκριμένους υπολογιστές ή τη θέση στην οποία βρίσκεται η πληροφορία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος FP7.
Στο εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Επικοινωνιών συμμετέχουν οι καθηγητές Γεώργιος Κ. Πολύζος, Γεώργιος Ξυλωμένος, Βασίλειος Α. Σύρης και Ιωάννης Μαριάς, οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές Χριστόφορος Ν. Βερβερίδης και Κωνσταντίνος Κατσαρός και οι υποψήφιοι διδάκτορες Νικόλαος Φωτίου, Χρήστος Τσιλόπουλος, Ξενοφών Βασιλάκος, Χαρίλαος Στάης, Ιωάννης Θωμάς και Αλέξανδρος Κωστόπουλος.

πηγή