Τεράστιες αλλαγές στους εισακτέους στο τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ σε σχέση με το αρχικό!

πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό πίνακα
Τα πάνω κάτω ήρθαν  στους εισακτέους στο τελικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ σε σχέση με το αρχικό!
Όπως προκύπτει από το παραπάνω πίνακα για τα ΑΕΙ έχουμε:
Στο 1ο πεδίο το αρχικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ προέβλεπε -13% στο τελικό -8%
Στο 2ο πεδίο το αρχικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ προέβλεπε 33% στο τελικό 17%
Στο 3ο πεδίο το αρχικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ προέβλεπε 2% στο τελικό 10%
Στο 4ο πεδίο το αρχικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ προέβλεπε 49% στο τελικό 16%
Στο 5ο πεδίο το αρχικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ προέβλεπε 22% στο τελικό 8%
Ακόμα μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν και στα ΤΕΙ.
Τελικά με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ είχαμε ασήμαντες αλλαγές στα ΑΕΙ και σημαντικές  αλλαγές στα ΤΕΙ.
Πληθώρα πιέσεων ανέτρεψαν τα προβλεπόμενα στο αρχικό σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com