Οι δυνατοί τρόποι εισαγωγής σε ένα ΑΕΙ

1.Εισαγόμενοι με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων (από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β).
1α. Κατηγορία 90%
1β. Κατηγορία 10%
2.Εισαγόμενοι με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων (από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β)με τις ειδικές περιπτώσεις (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικών κριτηρίων)
2α. Κατηγορία 90%
2β. Κατηγορία 10%
3.Εισαγόμενοι (από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β) με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες
4.Εισαγόμενοι (από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β) στην ειδική κατηγορία των αθλητών.
5.Εισαγόμενοι (από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β) στην ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από συγκεκριμένες σοβαρές ασθένειες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (5%).
6.Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης.
7.Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία Αλλοδαποί – Αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων αντιστοίχων σχολείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη Ελληνικής καταγωγής.
8.Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία υπότροφοι Αλλοδαποί –Αλλογενείς.
9.Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία Ομογενών.
10.Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό.
11.Εισαγόμενοι με κατατακτήριες εξετάσεις (2% για αποφοίτους ΑΕΙ και 5% για αποφοίτους ΤΕΙ).

Καλοδήμος Δ.