Ειδικότητες στα 25 Τµήµατα των ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ είχαμε μεγάλες αλλαγές στα ΤΕΙ του 5ου Πεδίου. Μια ομάδα σχολών του 5ου Πεδίου είναι τα 25 Τµήµατα των ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σε αυτά υπάρχουν ειδικότητες 1ου  εξαμήνου και ειδικότητες προχωρημένου εξαμήνου.
Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα.