Δελτίο τύπου με στατιστικά στοιχεία για αποτελέσματα ΤΕΕ 2009

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΥΠΕΠΘ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων των κατόχων πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. οι οποίοι συμμετείχαν φέτος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα Τ.Ε.Ι.
Οι ονομαστικές μηχανογραφικές καταστάσεις με τους αντίστοιχους βαθμούς θα παραδοθούν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Χώρας, προκειμένου οι οικείοι Διευθυντές να τις προωθήσουν άμεσα στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους.
Οι υποψήφιοι μπορούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2009 (μετά τις 11 π.μ.) να πληροφορούνται τη βαθμολογία τους και από την ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ (http://www.ypepth.gr), πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο- Όνομα- Πατρώνυμο- Μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι περίπου το 49% των υποψηφίων, συγκεντρώνει στα μαθήματα ειδικότητας βαθμολογία μεγαλύτερη της βαθμολογικής βάσης του δέκα (10), έναντι 31% του αντίστοιχου ποσοστού του έτους 2008. Τα αντίστοιχα ποσοστά στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά είναι 51% έναντι 38% του έτους 2008.

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας.

sta_tee_2009.xls